10 ข้อต้องทำ ก่อนซื้อบ้าน

จะเสียเงินซื้อบ้านทั้งที ก็ต้องตรวจสอบ ตรวจตรากันถึงที่สุด ระเอียดรอบคอบและใจเย็นให้มากเพราะเงินที่เสียไปไม่ใช่ร้อย สองร้อย แต่เป็นหลักแสนหลักล้าน การตรวจสอบโครงการว่าเคยถูกร้องเรียนมาแล้วหรือไม่ โดยสอบถามข้อมูลได้จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ….

1.ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ว่าเคยถูกร้องเรียนมาแล้วหรือไม่ โดยสอบถามข้อมูลได้จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดินกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ หรือในส่วนของภูมิภาคให้ตรวจสอบที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

2.ตรวจสอบผลงานที่ผ่านมา
ว่าโครงการที่ผ่านมานั้นมีสภาพอย่างไร และทำตามสัญญาครบถ้วนหรือไม่ มีการส่งมอบบ้านหรือโอนบ้านตามกำหนดหรือไม่ สอบถามจากผู้ซื้อบ้านรายอื่น ๆ

3.ถ้าผู้ประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคล
ตรวจสอบว่าจดทะเบียนเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนถูกต้องแล้วหรือไม่ มีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ ชำระแล้วเท่าไหร่ แล้วนำมูลค่าของโครงการมาเปรียบ เทียบดูความเหมาะสมที่เป็นไปได้ ใครเป็นกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ สอบถามได้จากกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด แล้วแต่กรณี

4.ตรวจสอบที่ดินโครงการ
ว่ามีโฉนดที่ดินถูกต้องหรือไม่ เลขที่โฉนด ใครเป็นผู้มีชื่อในโฉนดที่ดิน ได้รับใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดินหรือยัง สอบถามได้จาก กรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดแล้วแต่กรณี

5.กรณีที่จะซื้อที่ดินพร้อมบ้านจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หรืออาคารพาณิชย์
ควรตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่า ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของโครงการ ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารแล้วหรือไม่โดยตรวจ สอบได้จากสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานที่ดินจังหวัด แล้วแต่กรณี

6.ตรวจสอบที่ดินที่จะซื้อ
ว่ามีภาระผูกพันกับนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินใดหรือไม่ (มีการจำนองหรือขายฝากไว้กับผู้ใด) ตรวจสอบได้จาก กรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินจังหวัด

7.ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ
เช่น ถนน ประปาไฟฟ้า ฯลฯ ว่าเจ้าของโครงการได้ดำเนินการไว้แล้วหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่ได้ดำเนินการให้สอบถามก่อนการทำสัญญา ว่าจะดำเนินการเมื่อใด แล้วเสร็จเมื่อใด โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจเขียนไว้ในสัญญา โดยตรวจสอบได้จากผู้ประกอบธุรกิจ และสถานที่ตั้งโครงการ

8.ก่อนลงนามในสัญญา
ควรดูว่าสัญญานั้นเป็นธรรมหรือไม่ โดยตรวจดูว่ามีข้อความบ่งบอกถึงหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ขายที่ต้องปฏิบัติด้วย เช่น กำหนดวันเริ่มต้นก่อสร้าง และวันที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ การกำหนดระยะเวลาขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตรวจสอบการกำหนดวันโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ ควรนำมาเป็นหลักฐานแนบท้ายสัญญาด้วย

9.ศึกษาสภาพแวดล้อมของโครงการ
ตรวจสอบว่า ทางราชการมีโครงการที่จะดำเนินการใดในบริเวณที่ดินนั้นหรือไม่ เช่น
– ตรวจสอบแนวเวนคืน
– ตรวจสอบผังเมืองว่าพื้นที่ดินบริเวณนั้นอยู่ในพื้นที่สีอะไร ซึ่งแต่ละสีจะกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้ตรวจสอบว่าบริเวณนั้น มีข้อห้ามไม่ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารๆ หรือไม่ โดยสอบถามจากกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือสำนักงานเขตที่โครงการจัดสรรตั้งอยู่ ในต่างจังหวัดสามารถตรวจสอบได้ที่เทศบาล หรือสำนักงานโยธาจังหวัด ที่โครงการจัดสรรตั้งอยู่

10.สถานที่ตั้งโครงการนั้น สะดวกต่อการเดินทางไปทำงานหรือไม่ไม่มีมลภาวะ
เช่นฝุ่นละออง หรือเสียงรบกวนต่างๆ หรือมีน้ำท่วมขัง หรือไม่อยู่ใกล้กับโรงงาน ซึ่งอาจจะทำให้เดือดร้อนในภายหลัง

เรื่องนี้ถูกเขียนใน อสังหริมทรัพบ์ และติดป้ายกำกับ , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ 10 ข้อต้องทำ ก่อนซื้อบ้าน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s